Rejestracja Rejestracja Logowanie Logowanie   |   32 - 708 23 24 32 708 23 24
Szukaj na stronie
Skano Lider w skanowaniu zdjęć w Polsce

Regulamin


I. DEFINICJE

Skano, SKANO - Firma "Skano - Grzegorz Brzuchala", z siedzibą w 41-902 Bytom, ul. Batorego 9/2, należąca do Grzegorz Brzuchala, będącego właścicielem platformy internetowej dostępnej pod adresem www.skano.pl

Strona - Witryna internetowa, dostępna pod adresem www.skano.pl.

Usługi - Usługi świadczone w ramach działalności Skano i oferowane na Stronie.

Serwis - Strona wraz z Usługami

Materiały Oryginalne - Wszystkie zdjęcia i inne materiały w tradycyjnej, analogowej formie odbitek, negatywów i slajdów wysyłane do Skano przez Zarejestrowanego Użytkownika, który złożył na Stronie zamówienie w celu skorzystania z Usług.

Treści - Dane cyfrowe, utworzone w wyniku świadczenia Usług dla Zarejestrowanego Użytkownika.

Użytkownik - Osoba zarejestrowana oraz nie zarejestrowana, korzystająca ze Strony.

Dane Prywatne - Wymagane oraz dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia informacje.

Konto - Część Serwisu dostępna jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników po zalogowaniu, w skład której wchodzą w szczególności albumy ze zdjęciami oraz profil z Danymi Prywatnymi.


REGULAMIN OKREŚLA RODZAJE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU SKANO.PL, JAK RÓWNIEŻ KWESTIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG. ZANIM ROZPOCZNIESZ KORZYSTANIE ZE STRONY SKANO.PL, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZANIM UTWORZYSZ SWOJE KONTO BY SKORZYSTAĆ Z "SERWISU", UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM. CHCĄC KORZYSTAĆ Z "SERWISU", MUSISZ ZAAKCEPTOWAĆ POSTANOWIENIA REGULAMINU, ZAZNACZAJĄC STOSOWNE POLE W FORMULARZU REJESTRACYJNYM. "SKANO" ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ WPROWADZANIA ZMIAN DO NINIEJSZEGO REGULAMINU W DOWOLNYM MOMENCIE I BEZ POWIADOMIENIA. KORZYSTANIE Z "SERWISU PO TAKIEJ ZMIANIE OZNACZA, ŻE AKCEPTUJESZ NOWE POSTANOWIENIA, NAWET JEŚLI SIĘ Z NIMI NIE ZAPOZNAŁEŚ. CHCĄC KORZYSTAĆ Z SERWISU, POWINIENEŚ REGULARNIE PRZEGLĄDAĆ REGULAMIN PUBLIKOWANY NA "STRONIE".

1. WYMAGANIA WIEKOWE

Żeby zostać Użytkownikiem Zarejestrowanym, musisz mieć ukończone 18 lat.

2. KOSZT REJESTRACJI

Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.

3. INFORMACJE PRZEKAZYWANE DO SKANO

Korzystając z Serwisu oświadczasz, że masz ukończone 18 lat oraz że wszelkie podane przez Ciebie informacje i Dane Prywatne są kompletne, aktualne i prawdziwe. Informacje te są niezbędne dla potrzeb realizacji świadczonych usług. Zobowiązany jesteś także do niezwłocznej aktualizacji swoich danych, w razie ich zmiany. Możesz tego dokonać na swoim Koncie.

4. HASŁO

Podczas rejestracji, poproszony zostaniesz o podanie hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Skano o każdej nieautoryzowanej próbie użycia Twojego hasła lub Konta. Jesteś odpowiedzialny za wszelką działalność wynikającą z użycia Twojego hasła i Konta przez osoby trzecie. Zastrzegamy sobie prawo żądania zmiany hasła w przypadku gdy istnieją podejrzenia, że Twoje hasło nie jest bezpieczne.

5. LICENCJA

Zakupione Treści mogą być wykorzystane wyłącznie na własny użytek. Oświadczasz, że nie będziesz odsprzedawać i sprzedawać oraz wykorzystywać otrzymanych Treści lub Usług dla jakichkolwiek celów komercyjnych, chyba że otrzymasz pisemne upoważnienie od Skano.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszystkie Oryginalne Materiały wysyłane są przez Ciebie do Skano na Twoją odpowiedzialność. Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś ich właścicielem lub że posiadasz pisemną zgodę właściciela praw autorskich, upoważniającą Skano do wykonywania Usług oraz zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu. Skano nie kontroluje Treści Kont Użytkowników i nie jest zobligowane do ich monitorowania. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że chociaż Skano nie jest zobowiązane do monitorowania lub usuwania Treści oraz innych informacji dostępnych na Twoim Koncie, to ma absolutne prawo (lecz nie obowiązek) według własnego uznania, usuwać i edytować Treści z dowolnej przyczyny w dowolnym momencie bez uprzedzenia i powiadomienia. Zgadzasz się nie korzystać i nie podejmować prób wykorzystywania Serwisu do przetwarzania w Twoim imieniu Materiałów Oryginalnych ("Materiały Niedozwolone"):

 • które powszechnie uważa się za obraźliwe, wulgaryzmów, pornograficznych, obscenicznych, oszczerczych, lub w inny sposób niewłaściwych,
 • które mogą prowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej lub cywilnej zgodnie z obowiązującym prawem,
 • z których korzystanie przez Użytkownika nie jest zgodne z prawem lub narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub osobiste.

Niniejszy wykaz Materiałów Niedozwolonych jest przykładem i nie jest kompletny ani wyłączny. Skano zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do Konta lub Usług bez podania przyczyny i bez powiadomienia lub do wszelkich działań Użytkownika w przypadku podejrzeń, że są one lub mogą mieć destrukcyjny lub negatywny wpływ na Stronę i Usługi oraz wizerunek Skano.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ UJAWNIENIE INFORMACJI

Skano bardzo poważnie traktuje ochronę prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu. Żeby zapoznać się z zasadami ochrony prywatności w Skano, zapoznaj się z dokumentem "Polityka Prywatności", wyjaśnianiającym w jaki sposób gromadzone i wykorzystywane są dane Użytkowników.

8. WOLNOŚĆ WYBORU

Jest to Usługa umożliwiająca Użytkownikowi usunięcie do 50% wszystkich Treści z każdego zamówienia. Użytkownik jest jednocześnie zobligowany do zakupu co najmniej 50% Treści dostępnych w danym zamówieniu na Koncie Użytkownika.

9. CENY I PŁATNOŚCI

Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie  www.skano.pl/cennik. Dokonując zakupu, zobowiązujesz się zapłacić pełną kwotę za wybrane przez Ciebie Treści (w ramach "Wolności Wyboru") zgodnie z wartością zamówienia widoczną w koszyku. W skład standardowego zamówienia wchodzi:

 • skanowanie zakupionych zdjęć
 • automatyczna i ręczna korekcja obrazu
 • automatyczne usuwanie drobnych rys i kurzu
 • automatyczna redukcja efektu grubego ziarna
 • renowacja (jeśli jest zamówiona)
 • archiwizacja na płycie (lub płytach) CD lub DVD
 • dodatkowe kopie CD lub DVD (jeśli są zamówione)
 • trwałe i bezpieczne opakowanie Materiałów Oryginalnych wraz z Treścią
 • wysyłka

Każdy Użytkownik jest informowany e-mailem o utworzonej i dostępnej na jego Koncie galerii z zeskanowanymi Materiałami Oryginalnymi. Od tego momentu ma on 14 dni na dokończenie procesu składania zamówienia i skorzystanie z "Wolności Wyboru". Jeśli nie zostanie ono w tym czasie zakończone (nie dokona zakupu lub nie zadeklaruje braku chęci zakupu poprzez kliknięcie przycisku "Zakończ" lub "Zapłać" w trzecim kroku koszyka właściwego dla danego zamówienia), Materiały Oryginalne zostaną po tym terminie odesłane Kurierem za pobraniem, na adres i koszt Użytkownika wraz z całą Treścią, która została utworzona w wyniku skanowania wszystkich otrzymanych Materiałów Oryginalnych. Użytkownik zobowiązany jest w takiej sytuacji zapłacić za wszystkie zeskanowane Materiały Oryginalne zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku bezskutecznego doręczenia przesyłki, Skano zastrzega możliwość zatrzymania Materiałów Oryginalnych oraz Treści na czas nieokreślony. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dodatkowymi wysyłkami oraz magazynowaniem Materiałów Oryginalnych oraz Treści.

Każdy Użytkownik jest odpowiednio wcześniej informowany o zbliżającym się terminie ważności "Wolności Wyboru", po upływie którego niemożliwe jest dokończenie procesu zamawiania.

Korzystając z Serwisu zgadzasz się na otrzymywanie od Skano informacji elektronicznych oraz telefonicznych. Komunikacja ta ma na celu informowanie o stanie Twojego zamówienia, opłatach i innych operacjach transakcyjnych oraz przekazywanie innych informacji związanych z działaniem naszego Serwisu.

10. TERMINY DORĘCZEŃ

Wszystkie przesyłki z Materiałami Oryginalnymi wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej najpóźniej 3 dnia roboczego od momentu zakończenia przez Użytkownika procesu zamawiania lub w przypadku zamówienia usługi renowacji, od momentu zakończenia uslugi przez Skano. Czas doręczenia przesyłki kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze, a w przypadku Poczty Polskiej termin ten może wynieść do 7 dni roboczych. Skano nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia powstałe po stronie doręczyciela.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODCZAS TRANSPORTU

Skano nie odpowiada za Materiały Oryginalne w trakcie ich doręczania przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Użytkownik zgadza się przejąć na siebie pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za Materiały Oryginalne będące w trakcie wysyłki, wyłączając tym samym odpowiedzialność Skano. Skano nie udziela gwarancji na wypadek zniszczenia lub utraty Materiałów w czasie wysyłki.

12. INFORMACJE OSADZANE W PLIKACH

Niektóre informacje dotyczące skanowanych Materiałów Oryginalnych są przez Skano osadzane w plikach wynikowych za pomocą standardu XMP (Extensible Markup Platform) oraz EXIF/IPTC. Informacje te mogą zawierać np. dane kontaktowe Skano, unikalny numer zamówienia, unikalny numer klienta, informacje opisowe, tagi, dane osoby skanującej Materiały Oryginalne, a także datę i czas skanowania. Informacje te są niezbędne dla efektywnego zarządzania Treścią przez Skano. Ze względu na rodzaj osadzonych informacji oraz ich zakres, mogą one posłużyć do celów identyfikacyjnych. Użytkownik oświadcza, iż wie że mogą być i zgadza się by tego typu informacje były osadzane w każdym pliku, który został utworzony przez Skano w wyniku skanowania Materiałów Oryginalnych. Użytkownik został poinformowany, że powielanie zdjęć skutkować będzie automatycznym powielaniem informacji osadzonych i oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za zarówno umyślną, jak i nieumyślną dystrybucję tych informacji.

13. LIKWIDACJA KONTA

Użytkownik może zażądać w każdej chwili usunięcia Konta w naszym Dziale Obsługi Klienta (kontakt@skano.pl). Jeśli masz wątpliwości lub obawy dotyczące usług świadczonych przez Skano, możesz usunąć Konto lub zaprzestać korzystania z Usługi. Wszystkie wnioski o usunięcie konta rozpatrujemy w ciągu 24h od momentu otrzymania takiego żądania. W przypadku gdy Skano jest w trakcie realizacji Twojego zamówienia, żądanie usunięcia Konta skutkować będzie dokończeniem tego zamówienia. Materiały Oryginalne zostaną w takim przypadku odesłane za pobraniem, na adres i koszt Użytkownika wraz z całą Treścią, która wynikła ze skanowania wszystkich otrzymanych Materiałów Oryginalnych. Użytkownik zobowiązany jest w takiej sytuacji zapłacić za wszystkie zeskanowane Treści zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku nieskutecznego doręczenia przesyłki, Skano zastrzega możliwość zatrzymania Materiałów Oryginalnych Użytkownika oraz Treści na czas nieokreślony. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dodatkowymi wysyłkami oraz magazynowaniem Materiałów Oryginalnych i Treści.

Użytkownik zgadza się, że Skano, według własnego uznania, może zablokować możliwość korzystania z Usług, zlikwidować lub zawiesić Konto (lub jego część) oraz usunąć i odrzucić wszelkie treści z nim związane, w tym wszelkie informacje, komunikaty, wypowiedzi, albumy plików graficznych lub jakiekolwiek inne treści w ramach usług, w dowolnym czasie, bez powiadomienia, z dowolnego powodu. Ponadto, użytkownik zgadza się, że Skano nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek ograniczenie dostępu do Serwisu.

14. USUWANIE NIEAKTYWNYCH KONT

Skano zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, jeżeli jest ono nieaktywne przez okres dłuższy niż jeden rok. Skano odpowiednio wcześniej informuje Użytkowników o ryzyku usunięcia Konta. Jeżeli Konto pozostaje nieaktywne przez okres dziesięciu dni od momentu wysłania przez Skano powiadomienia, Konto może zostać usunięte wraz z całą zawartością - m.in. zdjęciami oraz wszelkimi danymi osobowymi odnoszącymi się do tego Konta.

15. ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA UTRATĘ ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW

Skano bierze na siebie ryzyko utraty Materiałów Oryginalnych wyłącznie od momentu ich otrzymania, do chwili wydania kurierowi w celu doręczenia. Jeśli Skano w wyniku swojego zaniedbania straci Oryginalne Materiały w tym czasie, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jedynym zadośćuczynieniem dla takich strat jest kwota w wysokości tysiąca złotych (1000zł). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ten środek jest uzasadnioną wartością szkód, które mogłyby zostać poniesione przez Użytkownika ze względu na utratę Oryginalnych Materiałów i że nie jest to kara. Skano nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie Oryginalnych Materiałów, podczas gdy są one we władaniu przewoźnika.

16. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

WSZELKIE INFORMACJE I TREŚCI ZAWARTE W SERWISIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK JAK JEST" i "TAK JAK DOSTĘPNE". SKANO I JEGO LICENCJODAWCY ZRZEKAJĄ SIĘ W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ORAZ USTAWOWYCH, BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ CZY PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. SKANO NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE W SERWISIE SĄ DOKŁADNE LUB ŻE JAKOŚĆ PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB OTRZYMANYCH PRZEZ CIEBIE SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA.